Öppet tider

   Måndag - Lördag

   09:00 - 12:00
   15:00 - 19:00

   För mer info se "kontakt"

Kliniken

Vaccination för Hund

Enligt SVAs rekommendationer ,Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka, infektion mot parvovirus, smittsam leverinflammation (HCC) och infektion med parainfluensa virus (kennelhosta). Hundar som ska resa utomlands ska vaccineras mot rabies och leptospiros också.

Vi vaccinerar även mot Borrelia!!!

Det nya fästingvaccinet för hund mot Borrelia heter Trilyme. Vaccinet innehåller skydd mot de tre olika Borreliastammarna som är aktuella i Sverige. De antikroppar som vaccinet framkallar verkar inne i själva fästingen och neutraliserar därmed Borreliasmittan i själva fästingen. Grundvaccinering görs två gånger med tre veckors mellanrum och upprepas därefter årligen. Den årliga vaccinationen rekommenderas sedan att göras i god tid innan säsongen börjar. Vaccinet skyddar ej mot Anaplasma eller TBE.

Kattpest + kattsnuva

Parvovirus

1:a vaccination ges från 6-8 veckors ålder. Bör ges innan valpen lämnar uppfödningsmiljön.
2:a vaccination vid 12 veckors ålder

1 års vaccination

revaccination vartannat till vart tredje år
Valpsjuka + Smittsam leverinflammation (HCC)
Vaccination vid 6-8 veckors ålder om valpen växer upp i en miljö där den träffar många okända hundar.
vaccination vid 12 veckors ålder.

1 års vaccination

Årlig revaccination för skydd
OBS! Hundar över 12 veckor behöver endast en vaccination som grund vaccination.
Leptospiros

Rekommenderas vid utlandsvistelse men det är inte ett krav.

1:a vaccination kan ges från 8 veckors ålder
2:a vaccination 2-4 veckor senare
Revaccination ges med 6-12 månaders intervall

Rabies

Det finns nya bestämmelser för utlandsresa med hund och katt som trädde i kraft den 1 januari 2012. Reglerna har förenklats resan med hund och katt. Det finns detaljerad information på Jordbruksverkets hemsida.

Man skiljer mellan resor inom EU och utanför EU.

När du reser inom EU behöver din hund och katt att fullgöra följande,

När man reser med sin hund är det viktigt att beakta att det utanför Sveriges gränser finns sjukdomar som inte finns i Sverige. Det gäller dels sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa, dels sjukdomar som överförs via fästingar och myggor och knott. Mycket information finns på SVA. Några länder kräver avmaskning mot dvärgbandmask för att hunden ska komma in i landet. Sverige har inte längre något krav på avmaskning, men vi rekommenderar att alla hundar som kommer till Sverige avmaskas mot dvärgbandmask. Be att få skriftlig information om vad som krävs för att föra in din hund eller katt i ett annat land. Du kan få informationen från veterinärmyndigheten i det land du ska resa till. Detta gäller även för de länder du ska passera under din resa.